بازدید کارشناسان LDW از فولادسازیها

1396/12/15 به اطلاع می رساند نمایندگان محترم شرکت LDW کشور آلمان از تاریخ 5/12/1396 در کشور جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و در این مدت از شرکتهای فولاد خوزستان ، فولاد مبارکه ، فولاد سبا و فولاد سفید دشت بازدید و جلسه های متعددی را درخصوص چگونگی عملکرد و بررسی وضعیت ماشینهای موجود ساخت شرکت LDW در شرکتهای مذکور برگزار نمودند .

  همچنین مقرر شد در سال آینده همکاری های بیشتر و نزدیکتری را با شرکتهای فولادی کشور و از جمله شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان درخصوص تعمیرات اساسی و همچنین آموزش های لازم جهت بهره برداری ماشینهای نصب شده در حال کار ساخت شرکت LDW آغاز گردد.