حضور تیم LDW در ایران

1395/5/4 تیم کارشناسان فنی و فروش شرکت LDW از تاریخ 26/04/95 تا 31/04/95 به مدت 5 روز در ایران حضور داشتند .    
  در این مدت گروه مذکور در شرکتهای مپنا و رشد صنعت حضور یافتند و با کارشناسان و مدیران شرکتهای مذکور مذاکره نمودند . همچنین رفرنس های شرکت LDW در شرکتهای فولاد مبارکه ، صبا و فولاد خوزستان مورد بازدید قرار گرفت و موارد فنی با کارشناسان شرکتهای مذکور تجزیه و تحلیل شد .