حمل پارت اول یکدستگاه باکتویل از شرکت NHI

1397/2/1 به اطلاع می رساند پارت اول محموله باکتویل مشتمل بر 360 تن قطعات و تجهیزات ماشین مذکور در تاریخ بیستم اسفند ماه سال 1396 از مبداء چین به سمت بندر امام خمینی حرکت نمود و اسناد حمل در تاریخ 97/01/23تحویل کارفرما ( شرکت فولاد خوزستان ) گردید تا مراحل ثبت سفارش و ترخیص توسط کارفرما انجام پذیرد .