در دست اقدام

در دست اقدام

خاتمه شروع شرکت درخواست کننده شرح کالا آیتم
در دست اقدام 1400 فولاد خوزستان دو دستگاه کلید گازی 33KV پارس سویچ 1
در دست اقدام 1400 فولاد مبارکه الکتروموتور 55 کیلو وات 2
در دست اقدام 1399 فولاد خوزستان بریکر گازی پارس سویچ و متعلقات 3
در دست اقدام 1399 فولاد مبارکه الکتروموتور 90 کیلو وات 4
در دست اقدام 1399 فولاد مبارکه الکتروموتور 132 کیلو وات 5
در دست اقدام 1399 فولاد صبا الکتروموتورهای 32/0 و 1/1 کیلو وات 6
در دست اقدام 1399 مس سرچشمه قطعات یدکی موتور 11 مگا وات ساخت شرکت LDW آلمان 7
در دست اقدام 1399 فولاد خوزستان سکسیونرهای 36 کیلو ولت ساخت شرکت COET ایتالیا 8
در دست اقدام 1399 فولاد خوزستان بوشینگ 9
در دست اقدام 1398 فولاد سیرجان ایرانیان کلید ، سکسیونر و تجهیزات مربوط به SVC 10
در دست اقدام 1398 فولاد هرمزگان موتور 200KW – ساخت شرکت HELMKE آلمان 11
در دست اقدام 1398 فولاد هرمزگان موتور 315KW – ساخت شرکت HELMKE آلمان 12
در دست اقدام 1398 فولاد خوزستان الکتروموتور ساخت شرکت LDW آلمان (2*2 مگاوات و 3/2*1 مگاوات) 13
در دست اقدام 1397 فولاد خوزستان یکدستگاه باکت ویل واحد انباشت و برداشت NHI 14