رله های Schneider

1395/12/9 رله های دیفرانسیل با تایپ Micom P643 ساخت شرکت Schneider در تاریخ 1395/11/20 تحویل کارفرمای محترم شرکت فولاد خوزستان گردید .