سمپوزیوم فولاد 96

1396/12/6 بدینوسیله از حضور کلیه کارفرمایان عزیز و همکاران محترم دعوت می شود از غرفه شرکت فرانکو اسپادان در نمایشگاه جانبی سمپوزیوم فولاد 96 واقع در جزیره زیبای کیش دیدن فرمایند . مقدم سبز شما گرامی باد .
 8 و 9 اسفند ماه 1396 – جزیزه کیش – سمپوزیوم فولاد 96 – غرفه شماره 20

   8 و 9 اسفند ماه 1396 – جزیزه کیش – سمپوزیوم فولاد 96 – غرفه شماره