سکسیونر Coet

1395/12/9 قرارداد سکسیونر ساخت شرکت Coet ایتالیا به کارفرمایی شرکت فولاد هرمزگان در تاریخ 1395/11/20 به شرکت فرانکو ابلاغ گردید .