قرارداد تامین کنتاکتهای سکسیونر HAPAM

1396/12/6 با کمال افتخار به استحضار می رساند در راستای همکاری های شرکت فرانکو اسپادان با شرکت HAPAM بعنوان نمایندگی آن شرکت در کشور جمهوری اسلامی ایران ، قرارداد تامین کنتاکتهای سکسونرهای 230 کیلو ولت مورد نیاز شرکت آلومینیوم المهدی به شرکت فرانکو ابلاغ گردید .
http://www.hapam.nl