لوله های فولادی شرکت فولاد خراسان

1394/11/6
لوله های فولادی با قطر 48 ، 44 ، 40 ، 36 و 32 اینچ تحویل کارفرما ( شرکت فولاد خراسان ) گردید و

مورد تائید قرار گرفت .