پروژه ترانسفورماتور 120 مگا ولت آمپر کوره

1394/11/6
یکدستگاه ترانسفورماتور 120 مگا ولت آمپرکوره ( 120MVA Furnace Transformer ) پس از تحویل به

کارفرما ( شرکت فولاد خوزستان ) ، نصب و با موفقیت راه اندازی شد