55

55

مدت قراردادتاریخ پیشنهاد  شرکت درخواست کننده  شرح کالا  ردیف
  
خاتمهشروع   112
139513951395پترو فولاد بهمنمکانیزم سکسیونرهای COET ساخت کشور ایتالیا113
139513951395فولاد خوزستانقطعات یدکی الکتروموتورهای ساخت شرکت  LDW آلمان114
139513951395فولاد هرمزگانبوشینگ VENETA115
139513951395فولاد خوزستانکلید VD4 ساخت شرکت ABB ایتالیا116
139513951395آریا ساسوللوازم یدکی ماشینهای ساخت LDW آلمان117
139513951395فولاد خوزستانرله های ساخت شرکت SCHNEIDER118
139513951395آریا ساسوللوازم یدکی ماشینهای ساخت شرکت LDW آلمان119
139513951395ماشین سازی کوهپایهکفکش120
139513951395نیروگاه چهلستونرله ساخت شرکت ALSTOM فرانسه121
139613951395فولاد هرمزگانتجهیزات و قطعات یدکی کلیدهای 36 کیلو ولت ساخت شرکت ABB  ایتالیا122
139613951395فولاد هرمزگانتجهیزات کلیدهای ساخت شرکت ABB ایتالیا 
   شرکت درخواست کننده  شرح کالا  ردیف 
مدت قراردادتاریخ پیشنهاد
     123
خاتمهشروع   124
139613951395فولاد خوزستانترانسهای جریان ساخت شرکت مگ الکتریک125
139613951395فولاد هرمزگانتامین سکسیونرهای 36 کیلوولت ساخت شرکت COET ایتالیا126
139613951395مپنا نیروگاه چهلستونکارتهای DCS ساخت شرکت ABB آلمان – آمریکا127
139613951395فولاد هرمزگانتامین سکسیونرهای 36 کیلوولت ساخت شرکت COET ایتالیا128
139513951395فولاد هرمزگانتجهیزات ترانسفورماتور ساخت شرکت ایران ترانسفو129
139613961396فولاد هرمزگانتجهیزات و قطعات یدکی کلیدهای ساخت شرکت SIEMENS آلمان130
139613961396فولاد هرمزگانترانس جریان و سکسیونر کشویی ساخت شرکت نیرو ترانس و پارس سوئیچ131
139613961396فولاد هرمزگانترانس جریان ساخت شرکت نیرو ترانس132
139613961396فولاد خوزستانکلمپ و یراق آلات ساخت شرکت مصپا133
139613961396فولاد خوزستانمقره ساخت شرکت مقره سازی ایران134