تحویل فیلتر المنت برند هایداک آلمان

تعداد 40 عدد فیلتر المنت برند هایداک ساخت کشور آلمان در تاریخ 1401/04/04 به کارفرما تحویل داده شد.