تحویل و راه اندازی دو دستگاه ماشین RVM

1398/5/1 اولین دستگاه هوشمند خوددریافت پسماند خشک (RVM) و اولین سامانه خود پرداخت فروشگاهی Self check out در ایران توسط شرکت فرانکو اسپادان تامین و تحویل شرکت کالای خدماتی شهروند تهران گردید .
این دستگاه در تاریخ 29/04/98 توسط شهردار تهران آقای دکتر حناچی در شعبه بهرود شهروند تهران افتتاح و آغاز بکار نمود .