مناقصه کابل 300*1

1399/3/20
شرکت فرانکو اسپادان با حضور در مناقصه شرکت فولاد سفید دشت در تاریخ 17/03/1399 موفق به اخذ این پروژه برای تامین 1680 متر کابل 300*1 گردید . کابل مذکور ظرف مدت پانزده روز تحویل کارفرما خواهد شد