تامین و تحویل ارت های دستی و متعلقات

1399/4/24

با افتخار اعلام می نماید ارت های دستی و متعلقات مربوط به سیستم پست اختصاصی شرکت فولاد خوزستان در سطح ولتاژ 33 و 6/6 کیلو ولت تحویل کارفرمای پروژه و مورد تائید قرار گرفت