تحویل الکتروموتور 90 کیلووات

الکتروموتور 90 کیلووات ساخت شرکت موتوژن در تاریخ 1400/03/19 تحویل کارفرمای مربوطه گردید