تحویل 150 قطعه رله و کنتاکتورEATON MOELLER

در تاریخ  30/01/1400 تعداد 150 قطعه رله و کنتاکتور ساخت شرکت EATON MOELLER تحویل کارفرما شد.