پروژه های در دست اقدام

پروژه های در دست اقدام

ردیفنام پروژهنام کارفرماشروع قراردادخاتمه قرارداد
120 عدد سوئیچ حفاظتی زیمنس فولاد زرند ایرانیان1400در دست اقدام
230 عدد کنتاکتور 32 و 125 آمپر اشنایدرفولاد زرند ایرانیان1400در دست اقدام
3دستگاه های رکتیفایر 3 فاز و اینورتر تک فازسنگ آهن مرکزی1400در دست اقدام
46 دستگاه ترانس جریان 32 کیلو ولت از شرکت مگ الکتریکفولاد خوزستان1400در دست اقدام
530 ست کلکتور 500 آمپر جرثقیل راسل دوسوفولاد خوزستان1400در دست اقدام
612 دستگاه ترانس جریان 12 کیلو ولتفولاد خوزستان1400در دست اقدام
712 دستگاه ترانس جریان 6/6 کیلو ولتفولاد خوزستان1400در دست اقدام
8الکتروموتورهای WEG و SIEMENSفولاد سفید دشت1400در دست اقدام
9سکسیونرهای 36 کیلو ولت ساخت شرکت COET ایتالیافولاد خوزستان1399در دست اقدام
10کلید ، سکسیونر و تجهیزات مربوط به SVCفولاد سیرجان ایرانیان1398در دست اقدام
11الکترو موتور ساخت شرکت LDW آلمان(2×2 مگاوات و 2/3 ×1 مگاوات)فولاد خوزستان1398در دست اقدام
12یک دستگاه باکت ویل واحد انباشت و برداشت NHIفولاد خوزستان1398در دست اقدام
13
14