COET

COET

شرکت COET
شرکت COET در سال 1962 تاسیس شد. در طی تقریبا نیم قرن این شرکت در حال زشد بوده است. در طول این زمان کار این شرکت طراحی و ساخت انواع کلیدهای قطع و وصل برق،تابلوها، وسیستمهایی که این کلیدها در آنها کاربرد دارند بوده است. درحال حاضر تولیدات COET شامل زنج متفاوتی از محصولات با کاربری های متفاوت هستند. ازجمله این محصولات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کلیدهای سکسیونر قابل قطع با جریان بالا تا سطح ولتاژ 36 کیلو ولت
دستگاههای قطع و وصل برق فشار ضعیف، متوسط، و بالا
دستگاههای قطع و وصل DC که جهت کشش الکتریکی(Electric Traction) مورد استفاده قرار می گیرند
دستگاههای اندازه گیری و نظارت الکتریکی
سیستم های کشش الکتریکی قدرت
خدمات مهندسی

تمامی مراحل طراحی این شرکت با استفاده از مدرنترین تجهیزات و نرم افزارهای روز دنیا وبا استفاده از نرم افزار CAD انجام می پذیرد.

ورود به سایت شرکت COET